Κάθε Δευτέρα η ΑΜΟΛΥΒΔΗ FORCE στην τιμή της απλής

Image

D-Force Unleaded

 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ FORCE

 

Η συνεχής χρήση της ENIΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ FORCE :

  • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και  3%
  • Αποτρέπει τις εναποθέσεις στις βαλβίδες και την πολλαπλή εισαγωγής
  • Παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό των υφιστάμενων αποθέσεων στις βαλβίδες (clean-up)
  • Διατηρεί όλο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου καθαρό